תחומי פעילות

 

ענף חדש בראשות עופר הוכברג – בעבר ממשתלת גבעת ברנר, מומחה להורטיקולטורה ושיקום נופי, הגן הארץ ישראלי בשילוב פרחי בר ועצים ארץ ישראליים. עוסק באיסוף וזריעת זרעי פרחי בר ברשויות , מוסדות וגנים פרטיים. מומחה בהעתקת גיאופיטים מאזורי פיתוח בניה ותשתיות.

תחומי הידע של עופר:

 

1. גידול פרחי בר-

א. שיטות זריעה ושתילה

ב. אחזקת שיטחי פריחה בניקיון עשבייה

ג. מעקב פנולוגי וגידולי של פרחי הבר

ד. תיכנון נופי עם פרחי בר עונתיים

 

2. פרחי בר בגינון העירוני: מעגל 1

א. בגינות רחוב

ב. כיכרות

ג. איי תנועה

ד. גומות עצי רחוב

(אספקת חומר צימחי בהקפדה איזורית)

 

3.פרחי בר בגינון העירוני מעגל 2

א. שטחי אחו פורחים בחורשות עירוניות

ב. הפרחת סוללות אקוסטיות בשולי היישוב

 4.פרחי בר ככלי חינוכי לאהבת הטבע, שימור הסביבה ומורשת הארץ

א. בגנים ובתי ספר

ב. בגינה הקהילתית אקולוגית

 

 5. שיקום נופי עם צמחי א"י

 

א. סקרי צומח וחי בבית גידול נתון

ב. איסוף חומר ריבוי בשיטת החתך האקולוגי וממקורות של האזור והמעונה המתאימה.

ג. שימור זנים ומינים, הצלת מינים נכחדים ויצירת גרעיני ריבוי.

 

 

6. שימושים הנדסיים עם צמחי א"י לצרכי גינון ושיקום נופי

א. ייצוב מדרונות ומניעת סחף

ב. שימוש בתכסיות צמחי בר כאמצעי ביולוגי למניעת מעזבות- ביישום קיצי.

ג. שימוש במשטחי סירה קוצנית כמחסום נגישות ונוכחות  של עופות קרקעיים בסביבת מסלולי תעופה.

ד. שימוש בקנה, סמר, וגמאיים למניעת חדירה של סחופת ים לאפיקי נחלים בשיקום.

ה. ביסוס צומח עשבוני בכביש חוצה ישראל.

 

 7. שיקום גדות נחלים, פשטי ביצה ושלוליות חורף

 

 8. שיקום נופי של כורכרים ויצירת מרבדי פריחה טיפוסיים לאדמות החמרה

 

 9. שיקום נופי בבתי גידול הרריים

 

 10. הצעות  ל"גן הישראלי הרב נופי" בהתאמה לאיזורי הצומח הארציים:

א. חורש סגור

ב. קרחת חורש סגור

ג. חורש פתוח (יער הפארק)

ד. גן  בוסתן

ה.אחו פורח

ו. גן  פרדס

ז. פינת פריחה רב מיפלסית בהובלת שקדיות

ח. ערוץ זרימה וגופי מים, ביצה ושלולית חורף

ט. "הגן הישראלי הרב נופי" תיאור כללי

י. פירוט עקרונות אספקת חומר הריבוי ל"גן הישראלי הרב נופי" בגישת החתך האקולוגי.

 

11. נושאי מעקב זואובוטניים שניתן לכלול בגן הישראלי

 

א. יחסי העורבני והאלון בישראל (מחקר: שליו וטלי מן, עופר הוכברג אלעד שילה)

נטיעת אלונים כאמצעי למשיכת עורבנים לגן הישראלי בעונת הסתיו בין ספטמבר-דצמבר.

 

ב. יחסי האבקה: חרקים כמאבקי צמחים

 

ג. דוגמאות אחרות ליחסי חי צומח כפי שאפשר להביאן לביטוי בגן הישראלי

 

12. חידושים אגרוטכניים בעבודה עם צמחי א"י- למטרות שיקום נוף וגינון

א. ריבוי גיאופיטים במגשים הכולל תקופת איחסון יבשה בת 8 חודשים

ב. שיפור מפרט להעתקת גיאופיטים בוגרים

ג. החלפת מצעים וריבוד מבור כרייה מקומי.

יצירת "פרופיל הזנה" מיוצב לצורl ביסוס מרבדי פריחה במעזבות ובשטחים מופרים נעדרי "פרופיל קרקע".

ד. קידום שיטות  הדברה בררניות כנגד עשביות מתחרות בפרחי הבר.

ה. שמירת ניקיון עשבייה ומניעת מינים פולשים, בפרוייקטים של שיקום נוף ובשמורות

בטיפול מכוון וסלקטיבי METER BY METER, בשיטות ליטוף והזרקה.

ו. שיטות להאצת גני בוסתן וגני חורש א"י  – בשלבי הקמתם וביסוסם .

ז. התאמת זנים מקדימים ומאחרים של עצי בוסתן , להארכת עונת הטעימות בגן הישראלי.

 

 13. שונות

א. ביסוס פרחי אודם: כלנית, נורית דם מכבים ופרגים באתרי הנצחה

(בהיתרי הרט"ג בלבד!)

ב.הצעות והתווית דרך לשימוש תבונתי עם צמחי בר בגינון, וממשק הפצה נכון

למניעת מצבי אילוח גנטי של אוכלוסיות.

ג. בדיקת מיני בר להתאמתם כפרחי קטיף לייצוא.