גידול פרחי בר

שיטות זריעה ושתילה :

 

10CCI25042016_0246

אחזקת שטח פריחה בניקיון עשבייה:

 

מעקב פנולוגי וגידולי סביב פרחי הבר:

 

הורטיקולטורה ותכנון נופי עם פרחי בר עונתיים: