סקרי עצים – פקיד היערות

עריכת סקרי עצים ונספחי עצים לפרויקטים שונים:

תמ"א 38
תשתיות וסלילת כבישים
שינוי תב"ע
התחדשות עירונית
בינוי כללי

טיפול באישורי פקיד יערות – רישיונות כריתה והעתקת עצים

ליווי אגרונומי:
עריכת מפרטי שימור והעתקת עצים
ייעוץ אגרונומי לשימור עצים
ליווי העתקות עצים
פיקוח על קבלנים

שירות מהיר ומקצועי

לפרטים: אורי – 052-3926701